شناسه خبر : 24712

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد 4 بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با کاهش ۱.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۰.۱۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سرمایه با کاهش ۰.۴۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۱.۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک دی با افزایش ۲.۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه سینا در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای