شناسه خبر : 24419

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره غشان

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره غشان

ناصر شبانی به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان و سیدعباس هاشمی به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان به جمع هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان از بزرگترین شرکت های هلدینگ صنایع غذایی زیر مجموعه سازمان بازنشستگی کشوری است و یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی فرآورده های لبنی در استان خراسان رضوی به شمار می رود.

دارایی های ثابت مشهود شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در سال مالی  سال گذشته تا ارزش 1.944 میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

محمدعلی کارگرمطلق، فرزاد ترابی و یداله رحمانی فضلی سایر اعضای هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای