شناسه خبر : 24249

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره لیزینگ ایرانیان

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره لیزینگ ایرانیان

محمود رباب اسمعیلی به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان به هیات مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، حمید محمودی، کامبیز پیکارجو، علی اصغر سرائی نیا و علی حقیقی سایر اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای