شناسه خبر : 22989

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور اعضای جدید در هیات مدیره وثخوز

حضور اعضای جدید در هیات مدیره وثخوز

احمد نظری، افشار شهبازی تک آبی و مسعود سعیدی به هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان با سرمایه ثبتی 7 میلیارد تومانی در زمینه سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف از جمله معاملات سهام، صدور اوراق مشارکت، انجام معاملات تجاری و عملیات پیمانکاری فعالیت می کند.

ازعباس هلاکوئی و فرج الله خبیر به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان یاد می شود.

دارایی های ثابت شرکت اصلی تاپایان شهریور سال گذشته شامل ساختمان اداری و تاسیسات تا سقف  320 میلیون تومان و اثاثیه و منصوبات اداری تا سقف 180  میلیون تومان درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای