شناسه خبر : 22690

اختصاصی چابک آنلاین؛

چه میزان از سهام لوتوس پارسیان دراختیار بیمه مرکزی است؟

چه میزان از سهام لوتوس پارسیان  دراختیار بیمه مرکزی است؟

هیات مدیره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با آمدن داود زارع خانقاه دچار تغییر شد.

چابک آنلاین، داودزارع خانقاه، به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به جمع هیات مدیره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان اضافه شده است.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با سرمایه ثبتی 900 میلیارد تومانی در زمینه پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه فعالیت می کند.

بیمه مرکزی یکی از سهامداران شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است که تا پایان دی ماه سال 1399 حدود1.2 درصد از سهام این شرکت را دراختیار داشت.

تاپایان تیرماه سال 1400 با رشدی 0.02 درصدی میزان سهامداری بیمه مرکزی در این شرکت به 1.18 درصد رسیده است.

گفته می شود که ساختمان دفتر مرکزی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به ارزش 22.5 میلیارد تومان در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه ای قراردارد.

اثاثیه و منصوبات این شرکت هم دارای به میزان پنج میلیاردو دویست میلیون تومان  در مقابل خطرات احتمالی تحت پوشش بیمه است.

مجتبی تقی پور،علی تیموری شندی، سهیل نوردرخشان و عباس خسروانی سایر اعضای هیات مدیره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای