شناسه خبر : 22291

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بانکی به سرمایه رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۱.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۰.۶۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۲۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک پارسیان با افزایش ۳.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۹۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های پاسارگاد و ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای