شناسه خبر : 22097

اختصاصی چابک آنلاین؛

ثتوسا عضو جدید هیات مدیره گرفت

ثتوسا عضو جدید هیات مدیره گرفت

هادی مزدارانی، به نمایندگی از سرمایه گذاری ساختمان ایران، جهانگیر کنعان پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین مرتضی خسروزادساری بگلو به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان و میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل پیوستند.

محمد غلامی که به نمایندگی از تامین مسکن نوین در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل حضور داشت در سمت خود ماندگار شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای