شناسه خبر : 22087

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به رسالت رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۱.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۳۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۱.۱۹ درصد رسید.

حجم خریدو فروش بانک خاورمیانه در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای