شناسه خبر : 21938

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به پاسارگاد رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۳.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۳.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۵ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۷ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای