شناسه خبر : 21931

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به صادرات رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۳۲ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۱۳ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای