شناسه خبر : 21869

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به نوین رسید

‌در اولین روز کاری سال جدید معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۲.۰۲ درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۲.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه اتکایی امین و پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۳ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای