اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، گفت: سال گذشته حدود ۸ درصد از حجم معاملات نسبت به سال ۹۹ در بازارسیمان، کاهش پیدا کرد در حالیکه ظرفیت تولید ۹۰ تن سیمان در کشور وجود دارد اما به علت کاهش ساخت و ساز، حجم معاملات کم شد .

همه اخبار
خدمات بیمه ای