شناسه خبر : 50873

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک های خصوصی ۷۰ درصد سهام بازار دارایی های مجارستان را در اختیار دارند

بانک های خصوصی  70 درصد سهام بازار دارایی های مجارستان را در اختیار دارند

تاریخچه بانکداری در کشور مجارستان با تاسیس اولین بانک واقعی این کشور، یعنی بانک ملی مجارستان، آغاز شد.

چابک آنلاین ، بهاره تاجرباشی، این بانک نقش مهمی در توسعه اقتصادی مجارستان ایفا کرد و تا به امروز بانک مرکزی این کشور باقی مانده است.

درقرن نوزدهم، تعدادی بانک و موسسه مالی دیگر در مجارستان تاسیس شدند. 

این امر شامل بانک های تجاری و اتحادیه های اعتباری بود که این موسسات نقش مهمی در تامین مالی و رشد اقتصادی سریع مجارستان در آن دوره ایفا کردند.

دراوایل قرن بیستم، بخش بانکی مجارستان به شدت تحت تأثیر جنگ جهانی اول قرار گرفت. 

با این حال، این بخش در دهه 1920 به ثبات رسید و در دهه 1930 دوباره رشد کرد.

ازسال 1989، بخش بانکی مجارستان به سرعت خصوصی سازی شد و بانک های جدید زیادی تاسیس شدند و این امر منجر به افزایش رقابت و بهبود کارایی در سیستم بانکی شد.

امروزه، بخش بانکی مجارستان بخش قوی و مدرن با طیف گسترده ای از موسسات و محصولات مالی است.

این بخش نقش مهمی در اقتصاد مجارستان ایفا می کند و به تامین مالی خانوارها و مشاغل در سراسر کشور کمک می کند.

تعیین تعداد دقیق بانک ها دشوار است، زیرا تعداد آنها به طور مداوم در حال تغییر است.

عوامل متعددی نیز بر این امر تاثیر می گذارد، از جمله، ادغام و تملک بانک ها زیرا بانک ها به طور مرتب با یکدیگر ادغام می شوند یا توسط سایر موسسات مالی خریداری می شوند که می تواند به کاهش تعداد کل بانک ها در کشور منجر شود.

همچنین، گاهی اوقات بانک های جدید تاسیس می شوند و بانک های موجود ممکن است فعالیت خود را متوقف کنند.

ازطرفی، قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز و فعالیت بانک ها می تواند تغییر کند که می تواند بر تعداد بانک های فعال در کشور تأثیر بگذارد.

با این حال، می توان بر اساس منابع مختلف، تخمینی از تعداد بانک ها در مجارستان ارائه کرد:

طبق آمار بانک مرکزی مجارستان در دسامبر 2023، 35 موسسه اعتباری در این کشور فعالیت داشتند که این  موارد شامل بانک های تجاری، اتحادیه های اعتباری و سایر موسسات سپرده پذیر می شود.

طبق  اعلام انجمن بانکداران مجارستان، در سال 2024، 27 بانک تجاری در این کشور فعال بودند که این تعداد فقط شامل بانک های خرد و کلان دارای مجوز کامل برای ارائه طیف کاملی از خدمات بانکی می شود.

بنابراین، بسته به اینکه کدام تعریف از "بانک" را در نظر بگیرید، تعداد آنها در مجارستان بین 27 تا 35 موسسه در سال 2024 است.

برخی از معروف ترین بانک های مجارستان عبارتند از: 

OTP Bank:OTP بزرگترین بانک مجارستان از نظر دارایی و تعداد مشتریان است. 

این بانک در سال 1991 تاسیس شد و طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی را به مشتریان خرد و شرکتی ارائه می دهد.

ثروتمندترین بانک مجارستان از نظر سرمایه کل، OTP Bank است.

دردسامبر 2023، کل دارایی های OTP Bank به 35،393 میلیارد فورینت مجارستان بالغ شد که این شامل دارایی های ذخایر ارزی، اوراق قرضه، وام ها و سایر دارایی ها بود.

سرمایه OTP Bank به عنوان تفاوت بین دارایی ها و بدهی های آن محاسبه می شود.

 در دسامبر 2023، بدهی های OTP Bank 24،344 میلیارد HUF بود که این شامل سپرده های بانک ها، اوراق قرضه صادر شده و سایر بدهی ها بود.

بنابراین، سرمایه OTP Bank در دسامبر 2023 حدود 11،049 میلیارد HUF (معادل تقریباً 28.5 میلیارد یورو) برآورد می شود.

علاوه بر سرمایه گذاری قابل توجه، OTP Bank همچنین بزرگترین بانک مجارستان از نظر تعداد مشتریان و سهم بازار است. 

این بانک طیف گسترده ای ازمحصولات و خدمات بانکی را به مشتریان خرد و شرکتی ارائه می دهد و در سراسر مجارستان و همچنین در سایر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شعبه دارد.

بانک بوداپست: بانک بوداپست دومین بانک بزرگ مجارستان است. 

این بانک در سال 1873 تاسیس شد و طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی را به مشتریان خرد و شرکتی ارائه می دهد.

CIB Bank: CIB Bank سومین بانک بزرگ مجارستان است و این بانک در سال 1994 تاسیس شد و بخشی از گروه Intesa Sanpaolo ایتالیا است.

 CIB Bank: طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی را به مشتریان خرد و شرکتی ارائه می دهد.

MKB Bank: چهارمین بانک بزرگ مجارستان است و این بانک در سال 1950 تاسیس شد و دولتی است.

 MKB Bank: طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی را به مشتریان خرد و شرکتی ارائه می دهد.

K&H Bank : پنجمین بانک بزرگ مجارستان است این بانک در سال 1998 از طریق ادغام دو بانک تاسیس شد و بخشی از گروه KBC بلژیک است.

 K&H Bank: طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی را به مشتریان خرد و شرکتی ارائه می دهد.

در مجارستان، اکثریت بانک ها خصوصی هستند.

طبق آمار بانک مرکزی مجارستان در دسامبر 2023، از 35 موسسه اعتباری فعال در این کشور، فقط 9 مورد دولتی بودند.

این موارد شامل بانک مرکزی مجارستان، دو بانک توسعه دولتی و 6 بانک خرد و کلان با مالکیت اکثریت دولت می شود.

بقیه 26 موسسه اعتباری همگی خصوصی بودند که  این موارد شامل بانک های تجاری داخلی و خارجی، اتحادیه های اعتباری و سایر موسسات سپرده پذیر می شود.

بنابراین،بخش بانکی مجارستان به طور غالب خصوصی است و بانک های خصوصی بیش از 70 درصد از کل سهم بازار دارایی ها و وام ها را در اختیار دارند.

در سال های اخیر، روند خصوصی سازی در بخش بانکی مجارستان شتاب گرفته است.

 در سال 2000، دولت مجارستان اکثریت سهام خود را در بزرگترین بانک این کشور، OTP Bank، به بخش خصوصی فروخت و از آن زمان، تعدادی از بانک های دولتی دیگر نیز خصوصی سازی شده اند.

خصوصی سازی به افزایش رقابت و کارایی در بخش بانکی مجارستان کمک کرده و این امر همچنین منجر به ارائه طیف گسترده تری از محصولات و خدمات برای مشتریان شده است.

با این حال، دولت مجارستان همچنان نقش مهمی در بخش بانکی ایفا می کند. 

بانک مرکزی مجارستان مسئول نظارت بر سیستم بانکی و حفظ ثبات پولی است.

 دولت همچنین از طریق دو بانک توسعه دولتی خود به تامین مالی پروژه های زیربنایی و توسعه اقتصادی کمک می کند.

در مجموع، مجارستان دارای بخش بانکی قوی و مدرن با ترکیبی از بانک های دولتی و خصوصی است. 

بانک مرکزی مجارستان (MNB) علاوه بر وظایف نظارتی، به طور محدود به فعالیت های بانکداری نیز می پردازد.

در اینجا برخی از فعالیت های بانکداری که MNB  آورده شده است:

نگهداری ذخایر ارزی کشور: MNB مسئول نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی مجارستان است که این ذخایر شامل ارزهای خارجی مانند یورو، دلار آمریکا و پوند انگلیس است و MNB از ذخایر ارزی خود برای مداخله در بازار ارز و حفظ ثبات فورینت مجارستان استفاده می کند.

ارائه خدمات تسویه حساب بین بانکی: MNB یک سیستم تسویه حساب بین بانکی را اداره می کند که از طریق آن بانک ها می توانند وجوه را بین یکدیگر منتقل کنند و این سیستم برای اطمینان از کارآمدی و روان بودن پرداخت ها در اقتصاد مجارستان ضروری است.

ارائه وام های اضطراری به بانک ها: MNB می تواند در صورت نیاز به بانک ها وام های اضطراری ارائه دهدو این وام ها برای کمک به بانک ها در مواقع بحران مالی استفاده می شود.

ارائه خدمات بانکی به دولت: MNB خدمات بانکی را به دولت مجارستان ارائه می دهد، مانند نگهداری حساب های دولتی و صدور اوراق قرضه دولتی.

با این حال، MNB در درجه اول یک نهاد نظارتی است و دامنه فعالیت های بانکداری آن در مقایسه با بانک های تجاری محدود است.

 MNB به طور مستقیم به مشتریان خرد یا شرکتی خدمات بانکی ارائه نمی دهد و در هیچ فعالیت تجاری شرکت نمی کند.

وظایف نظارتی اصلی MNB عبارتند از:

مجوز و نظارت بر بانک ها و سایر موسسات مالی: MNB مسئول صدور مجوز و نظارت بر بانک ها، اتحادیه های اعتباری و سایر موسسات مالی در مجارستان است.

حفظ ثبات پولی: MNB مسئول حفظ ثبات پولی در مجارستان است و این امر را با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند سیاست پولی، مقررات و نظارت انجام می دهد.

ترویج سیستم پرداخت کارآمد: MNB مسئول ترویج یک سیستم پرداخت کارآمد و ایمن در مجارستان است و این کار را با نظارت بر سیستم پرداخت، ترویج نوآوری و همکاری با سایر ذینفعان انجام می دهد.

در مجموع، MNB یک نهاد مهم در سیستم مالی مجارستان است که هم به فعالیت های بانکداری و هم به وظایف نظارتی می پردازد.

تعیین دقیق سرمایه بانک مرکزی مجارستان (MNB) در یک لحظه خاص دشوار است، زیرا ماهیت پویای ترازنامه  و نوسانات نرخ ارز می تواند بر ارزش دارایی ها و بدهی ها تأثیر بگذارد.

با این حال، می توان بر اساس آخرین گزارش سالانه MNB، برآوردی از سرمایه آن ارائه کرد.

 در دسامبر 2023، کل دارایی های MNB به 32،444 میلیارد فورینت مجارستان (HUF) بالغ شد که این شامل دارایی های ذخایر ارزی، اوراق قرضه، وام ها و سایر دارایی ها بود.

سرمایه MNB به عنوان تفاوت بین دارایی ها و بدهی های آن محاسبه می شود. 

در دسامبر 2023، بدهی های MNB 21،493 میلیارد HUF بود که این شامل سپرده های بانک ها، اوراق قرضه صادر شده و سایر بدهی ها بود.

بنابراین، سرمایه MNB در دسامبر 2023 حدود 10،951 میلیارد HUF (معادل تقریباً 28 میلیارد یورو) برآورد می شود.

این فقط یک برآورد است و سرمایه MNB می تواند در طول زمان به طور قابل توجهی نوسان داشته باشد که عوامل متعددی می توانند بر این امر تأثیر بگذارند.

تعدادی از بانک های مجارستان در رتبه بندی های بین المللی مختلف شرکت می کنند.

 این رتبه بندی ها توسط آژانس های مختلف رتبه بندی مانند Moody's، Standard & Poor's و Fitch انجام می شود و به ارزیابی اعتبار و ثبات مالی یک بانک می پردازند.

برخی از رتبه بندی های بین المللی رایج که بانک های مجارستان در آنها شرکت می کنند عبارتند از:

رتبه بندی اعتباری موسسه: این رتبه بندی ها توانایی یک بانک را برای بازپرداخت تعهدات بلندمدت خود ارزیابی می کنند و رتبه بندی های اعتباری موسسه به طور معمول از حروف و اعداد تشکیل شده اند، مانند Aaa، Aa، A، Baa، Ba، B.

رتبه بندی های بالاتر نشان دهنده اعتبار و ثبات مالی بیشتر است.

رتبه بندی قدرت مالی: این رتبه بندی ها قدرت مالی یک بانک را به طور کلی ارزیابی می کنندو عوامل متعددی در نظر گرفته می شود، مانند کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری و مدیریت ریسک. 

رتبه بندی ریسک: این رتبه بندی ها ریسک مرتبط با انجام تجارت در یک کشور خاص را ارزیابی می کنند. 

عوامل متعددی در نظر گرفته می شود، مانند ثبات سیاسی، وضعیت اقتصاد کلان و حاکمیت قانون. 

رتبه بندی های ریسک کشور به طور معمول از مقیاس های عددی مانند 1 تا 10 یا A تا E استفاده می کنند. 

رتبه بندی های پایین تر نشان دهنده ریسک کشور بیشتر است.

رتبه بندی های بین المللی می تواند برای سرمایه گذاران، سپرده گذاران و سایر ذینفعان که به دنبال ارزیابی سلامت مالی یک بانک هستند، مفید باشد. 

با این حال،باید توجه داشت که رتبه بندی ها فقط یک نظر هستند و عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شود.

 به عنوان مثال، سابقه عملکرد یک بانک، کیفیت مدیریت آن و چشم انداز آینده صنعت بانکی همگی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

در اینجا چند نمونه از رتبه بندی های بین المللی برخی از بانک های بزرگ مجارستان آورده شده است:

OTP Bank: Moody's A3، S&P Global A-، Fitch BBB+

Erste Bank Hungary: Moody's Baa2، S&P Global BB+، Fitch BBB

K&H Bank: Moody's Ba1، S&P Global BB، Fitch BBB-

MKB Bank: Moody's Ba3، S&P Global BB-، Fitch BB-

 

ارسال نظر