شناسه خبر : 49520

رونمایی از برات الکترونیک زنجیره تامین مالی

رونمایی از برات الکترونیک زنجیره تامین مالی

امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد. این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاه‌ها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، صبح امروز با حضور سید احسان خاندوزی آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) برگزار شد.

سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ایجاد شد.

ضرورت تامین مالی بنگاه های فعال شبکه زنجیره تامین مالی، رفع موانع موجود در مدیریت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره تامین مالی و لزوم نوآوری و تعریف ابزارهای جدید و مطمئن برای بهره گیری در زنجیره تامین مالی از کارکردهای کلیدی برات الکترونیکی است.

توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه داری کل کشور و طراحی و پیاده سازی برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین مالی پیاده سازی از کارکردهای این ابزار است.

از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه می توان به طراحی تمام فرآیندهای برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین از مرحله صدور، قبول ظهرنویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل اشاره کرد.

برات الکترونیکی از قابلیتهایی همچون زنجیره تامین با قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی برخوردار است.

برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی نفعان صادر می‌شود.

ارسال نظر