شناسه خبر : 47355

اختصاصی چابک آنلاین؛

کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات ایران ۱۳.۲۰ درصد

کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات ایران  13.20 درصد

سودخالص بانک توسعه صادرات ایران در پایان شهریور ماه سالجاری سالجاری به رقم ۷۲۰ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سودخالص این بانک در مدت زمان مشابه سال قبل ، 469 میلیارد تومان بوده است.

بانک توسعه صادرات ایران به تازگی صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه نخست سالجاری  خود را منتشرکرده است.

دراین گزارش،سود عملیاتی بانک توسعه صادرات ایران  در پایان شهریور ماه سالجاری به رقم 1131 میلیارد تومان رسیده است.

ناگفته نماند که زیان انباشته بانک توسعه صادرات ایران در همین مدت زمان مورد بررسی به رقم (1253) میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه بانک توسعه صادرات ایران  در پایان شهریور ماه سالجاری 5516 میلیارد تومان بوده است.

نرگس نجفی، سید مرتضی ذکاوت، علی قاسمی و عباس هنرمند اعضای هیات مدیره باتک توسعه صادرات ایران را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات ایران در انتهای شش ماهه اول سالجاری برابر 13.20 درصد بوده است.

از بین 8 بانک دولتی، بانک توسعه صادرات ایران تنها بانکی است که تا تاریخ این گزارش صورت های مالی حسابرسی نشده خود را منتشر کرده است.

 

ارسال نظر