شناسه خبر : 38058

اختصاصی چابک آنلاین؛

ارزش زمین ۷ بانک دولتی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

ارزش زمین 7 بانک دولتی از مرز 100 هزار میلیارد تومان گذشت

مجموع ارزش دفتری زمین های ۷ بانک دولتی تا نیمه نخست سال گذشته به رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، رتبه اول ارزش دفتری زمین ها در بین 7 بانک دولتی در نیمه نخست سال گذشته به بانک ملی ایران با 79 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک های دولتی کشاورزی با 10 هزار میلیارد تومان و مسکن با 9 هزار میلیارد تومان ارزش زمین در رتبه های بعدی قرار دارند.

درمقابل بانک های صنعت و معادن، قرض الحسنه مهر ایران و توسعه صادرات در بین بانک های مورد بررسی در این گزارش، کمترین میزان ارزش دفتری زمین را در نیمه نخست سال گذشته به خود اختصاص دادند.

photo_2023-09-11_09-07-19

ارسال نظر