شناسه خبر : 37563

اختصاصی چابک آنلاین؛

سپرده های قانونی بانک های خصوصی کشور از رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

سپرده های قانونی بانک های خصوصی کشور از رقم 500 هزار میلیارد تومان گذشت

مجموع سپرده های قانونی ۱۹ بانک خصوصی کشور در سه ماهه نخست سالجاری به رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سپرده قانونی میزانی از وجوه نقد است که یک بانک باید در خزانه خود و یا به صورت سپرده نزد بانک مرکزی داشته باشد.

به عبارتی، درصدی از وجه نقد که بانک ملزم به نگه داشتن و وام ندادن آن است، همان نسبت ذخیره است.

براساس این گزارش، بانک ملت با 114 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه اول و دارای بالاترین سپرده قانونی در سه ماهه نخست سالجاری بود.

بانک های تجارت با 67 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه دوم و صادرات ایران با 55 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه سوم قرار دارند.

photo_2023-08-28_11-19-47

درمقابل بانک های سرمایه، خاورمیانه و دی کمترین میزان سپرده قانونی را در سه ماهه نخست سالجاری به خود اختصاص دادند.

صورت های مالی سه ماهه نخست سالجاری بانک قرض الحسنه رسالت هنوز منتشر نشده است.

مجموع سپرده های قانونی 20 بانک خصوصی کشور در پایان سال گذشته در مرز 480 هزار میلیارد تومان بود.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش عمده‌ای از ذخایر وجه نقد در بانک‌ مرکزی و بخشی دیگر هم در خزانه بانک ها  نگه داشته می‌شود.

وجه نقد بر اساس نیاز روزانه هر بانک بین این دو بخش جابه‌جا می‌شود.

گفته می شود که در ایران،  نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی  هم ممکن است که  برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.

 

ارسال نظر