شناسه خبر : 37404

دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری برگزار شد

دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری برگزار شد

دومین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع در سال جاری با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور محمد رضا محموپناه معاون بانکداری جامع برگزار شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‌، در این جلسه محمدرضا محمودپناه ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح داده های مشتریان، خواستار همکاری شبکه شعب و واحدهای ستادی در این امر شد.

 در طول این نشست که روسا‌، معاونان و کارشناسان ادارات کل بانکداری تجاری‌، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری‌، بانکداری خرد‌، سازمان و روش‌ها‌، روابط عمومی‌، عملیات بانکی و اطلاعات بانکی با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند‌، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد برخی از راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی آنها پرداختند.

وضعیت پیشبرد پروژه‌هایی چون مرکز تماس یکپارچه‌، سامانه CRM و ملی پیک توسط مدیران پروژه‌ها گزارش گردید. همچنین دستاوردهای نهایی پروژه‌های اعتباربخشی به داده های مشتریان و بخشبندی کلان مشتریان طرح و بررسی شد.

 

ارسال نظر