شناسه خبر : 35103

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع سرمایه بانک های خصوصی و دولتی به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسید

کمترین سرمایه ثبتی بانک هادر کشور مربوط به ایران زمین و سرمایه است

مجموع سرمایه بانک های خصوصی و دولتی به 324 هزار میلیارد تومان رسید

مجموع سرمایه ثبتی بانک های خصوصی و دولتی کشور بدون احتساب سرمایه بانک سپه، تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقمی بالغ بر ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این بررسی مربوط به صورتهای مالی بانک های دولتی  و خصوصی بوده که تا اکنون منتشر شده است.

بانک دولتی ملی ایران با سرمایه بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان، بیشترین میزان سرمایه ثبتی را در بین  بانک های کشور به خود اختصاص داده است.

قابل توجه آنکه بانک ملت با سرمایه ثبتی 35 هزار میلیارد تومان بالاترین میزان سرمایه را در بین بانک های خصوصی دارد.

بانک دولتی مسکن با سرمایه ثبتی 33 هزار میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارد.

در مقابل بانک های ایران زمین، سرمایه وایران- ونزوئلا کمترین سرمایه ثبتی را در بین بانک های کشور به خود اختصاص داده اند.

سرمایه ثبتی بانک های ایران زمین و سرمایه درسال گذشته 400 میلیارد تومان و بانک مشترک ایران-ونزوئلا 567 میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش ، سرمایه ثبتی 10 بانک درسال گذشته بالغ برصد هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک های ملی ایران، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، بانک های دولتی به شمار می روند.

photo_2023-06-28_11-10-46

ارسال نظر