شناسه خبر : 35053

اختصاصی چابک آنلاین؛

۵ شرکت زیرمجموعه بانک صادرات ۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند

5 شرکت زیرمجموعه بانک صادرات 39 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند

فعالیت سه شرکت زیر مجموعه بانک صادرات ایران در سال گذشته منجر به سود دهی ۲۶۴ میلیارد تومانی شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم درمقایسه با سود خالص 219 میلیارد تومانی این سه شرکت در سال گذشته حدود 45 میلیارد تومان رشد داشت.

براساس این گزارش، شرکت صرافی سپهر با 142 میلیارد تومان سود خالص با فاصله بسیار زیاد از مابقی شرکت ها در رتبه اول و دارای بالاتری سود خالص در سال گذشته بوده است.

شرکت واسپاری سپهر صادرات با 95 میلیارد تومان سود خالص در رتبه دوم و شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان با 26 میلیارد تومان سود خالص در رتبه سوم قرار دارد.

در عین حال، از بین پنج شرکت مورد بررسی در زیر مجموعه بانک صادرات ایران، فعالیت 2 شرکت منجر به زیان حدود 5 میلیارد تومانی شده است.

بررسی عملکرد این 5 شرکت نشان می دهد که این شرکت ها در سال گذشته حدود 39 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند.

عمده این درآمدها متعلق به شرکت صرافی سپهر با حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده است.

شرکت گسترش انفورماتیک ایران هم با 863 میلیون تومان کمترین درآمد عملیاتی را در سال گذشته کسب کرده است.

photo_2023-06-27_10-35-32

ارسال نظر