شناسه خبر : 33108

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک توسعه تعاون ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرد

بانک توسعه تعاون 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرد

درآمد عملیاتی بانک توسعه تعاون در نیمه نخست سال گذشته به ۲۵۷۹ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 1883 میلیارد تومانی این بانک در نیمه نخست سال ماقبل از آن حدود 696 میلیارد تومان رشد داشت.

بانک توسعه تعاون در سال 88 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و اموراقتصاد و دارایی تاسیس شد.

فعالیت اصلی این بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط، مقررات ناظر برعملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی است.

تعداد شعب بانک توسعه تعاون در دوره مورد بررسی، 416 شعبه بوده که 39 شعبه در استان تهران، 372 شعبه در سایر استان ها و 5شعبه در مناطق آزاد بوده است.

همچنین، درپایان دوره مالی منتهی به شهریور سال گذشته ، تعداد باجه شهری دارای مجوز از بانک مرکزی 32 عدد بود.

بانک توسعه تعاون در نیمه نخست سال گذشته، از محل تسهیلات اعطایی حدود 2299 میلیارد تومان، سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حدود 111 میلیارد تومان، سرمایه گذاری در اوراق بدهی حدود 144 میلیارد تومان، سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار حدود 39 میلیون تومان و جایزه سپرده قانونی حدود 24 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

photo_2023-04-19_12-18-56

بانک توسعه تعاون درنیمه نخست سال گذشته، 286 میلیارد تومان درآمد ازمحل کارمزد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 104 میلیارد تومان رشد داشته است.

photo_2023-04-19_12-18-59

بانک توسعه تعاون در نیمه نخست سال گذشته حدود 3 میلیارد تومان در حوزه انتشارات، تبلیغات و بازاریابی هزینه کرده که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 305 میلیون تومان رشد داشت.

ازقرار معلوم، بانک توسعه تعاون در نیمه نخست سال گذشته موجودی صندوق ریالی نزد شعب بانک تا سقف90میلیارد ریال در هرحادثه و 300 میلیارد ریال سالانه و موجودی صندوق ارزی تا سقف 978 میلیارد ریال سالانه در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی را تحت پوشش بیمه ای کافی قرار داده است.

همچنین، بانک توسعه تعاون موجودی ملزومات خود را تا مبلغ 318 میلیون ریال تحت پوشش بیمه قرار داده است.

مروری بر عملکرد شش ماه نخست سال گذشته بانک توسعه تعاون ، نشان داد که سود خالص این بانک به حدود 6 میلیارد تومان سیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 31 میلیارد تومانی این بانک در مدت مشابه سال ماقبل حدود 25 میلیارد تومان کاهش داشته است.

زیان انباشته این بانک در نیمه نخست سال گذشته از مرز 1223 میلیارد تومان گذشت.

photo_2023-04-19_12-19-03

بانک توسعه تعاون در نیمه نخست سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی پرداخت کرد که حدود 3579 میلیارد تسهیلات ازدواج و 1459 میلیارد تومان تسهیلات ضروری بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای