شناسه خبر : 32404

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص بانک مسکن ۶۴۵ میلیارد تومان رشد کرد

سود خالص بانک مسکن 645 میلیارد تومان رشد کرد

درآمد عملیاتی بانک مسکن در نیمه نخست سالجاری به ۱۲هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 8 هزار میلیارد تومانی این بانک در نیمه نخست سال گذشته حدود 4 هزار میلیارد تومان رشد داشت.

بانک مسکن در سال 58 تاسیس شد و فعالیت اصلی این بانک، پرداخت تسهیلات اعطایی در برابر رهن اموال غیر منقول به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان است.

شرکت های فرعی بانک مسکن بیشتر در زمینه های اجرای طرح های ساختمانی و مدیریت امور سهام فعالیت می کنند.

تعداد شعب بانک مسکن در دوره مورد بررسی، 1179 شعبه بوده که در استان تهران 194 شعبه، سایر استان ها 970 و مناطق آزاد 15 شعبه بوده است.

بانک مسکن در نیمه نخست سالجاری از محل تسهیلات اعطایی 11هزار میلیارد تومان، سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 763 میلیارد تومان، سرمایه گذاری در اوراق بدهی 310 میلیارد تومان، سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 81 میلیارد تومان و جایزه سپرده قانونی 34 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

photo_2023-03-19_11-24-42

بانک مسکن در شش ماهه نخست امسال، 712 میلیارد تومان درآمد از محل کارمزد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 280 میلیارد تومان کاهش داشته است. 

همچنین،این بانک در نیمه نخست سالجاری 11 میلیارد تومان بابت هزینه انتشارات و تبلیغات پرداخت کرده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2 میلیارد تومان کاهش داشته است.

هزینه انتشارات، تبلیغات بانک مسکن در نیمه نخست سال گذشته 14 میلیارد تومان بوده است.

مروری بر عملکرد شش ماهه نخست سالجاری بانک مسکن، نشان داد که سود خالص این بانک به 824 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سود خالص 179 میلیارد تومانی این بانک در نیمه نخست 1400، حدود 645 میلیارد تومان رشد داشته است.

زیان انباشته این بانک هم در نیمه نخست سالجاری به 5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

photo_2023-03-19_11-24-47بانک مسکن، دارایی های ثابت مشهود خود را تا ارزش 3 هزار میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرارداده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای