شناسه خبر : 32361

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های ثابت بانک کشاورزی تا ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان بیمه شد

دارایی های ثابت بانک کشاورزی تا ارزش  12 هزار میلیارد تومان بیمه شد

درآمد عملیاتی بانک کشاورزی در نیمه نخست سالجاری به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 12 هزار میلیارد تومانی این بانک در نیمه نخست سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان رشد داشت.

بانک کشاورزی در سال 59 از ادغام بانک های تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران تشکیل شده و یک بانک دولتی است.

فعالیت اصلی این بانک، انجام عملیات بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه مصوب مجمع عمومی بانک ها است.

تعداد شعب بانک کشاورزی در دوره مورد بررسی، 1733 شعبه بوده که 145 شعبه آن  در استان تهران، سایر استان ها 1569 و مناطق آزاد 19 شعبه بوده است.

بانک کشاورزی در نیمه نخست سالجاری از محل تسهیلات اعطایی 17 هزار میلیارد تومان، سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی  402 میلیارد تومان، سرمایه گذاری در اوراق بدهی 289 میلیارد تومان، سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار  11 میلیارد تومان و جایزه سپرده قانونی 120 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

مقایسه درآمد

بانک کشاورزی در عین حال در شش ماهه نخست امسال، 898 میلیارد تومان درآمد از محل کارمزد داشته است. 

این درآمد بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل 294 میلیارد تومان کاهش داشته است.

همچنین،این بانک در نیمه نخست سالجاری  7 میلیارد تومان بابت هزینه انتشارات، تبلیغات و بازاریابی پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 34 میلیارد تومان کاهش داشته است

مروری بر عملکرد شش ماهه نخست سالجاری بانک کشاورزی، نشان داد که زیان خالص این بانک به 1144 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با زیان خالص 1132 میلیارد تومانی این بانک در نیمه نخست 1400، حدود 12 میلیارد تومان رشد داشته است.

زیان انباشته این بانک هم در نیمه نخست سالجاری به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد

بانک کشاورزی، دارایی های ثابت مشهود خود را تا ارزش 12 هزار میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرارداده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای