شناسه خبر : 32080

انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی

انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی

شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف صد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

همچنین بر اساس بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه اسناد خزانه ا سلامی منتشره با سررسید تا پایان ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود.

بازپرداخت اصل سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق پیش بینی و قابل پرداخت است.

گفتنی است، تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای