شناسه خبر : 31186

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانکهای سود ده در ۹ ماهه امسال کدام ها بودند؟

سود خالص ۱۴ بانک به ۴۴ هزار میلیارد تومان رسید

بانکهای سود ده در 9 ماهه امسال کدام ها  بودند؟

میزان سودخالص ۱۴ بانک خصوصی فعال در بورس در ۹ ماهه امسال به ۴۴ هزار و یکصد میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس این گزارش، بیشترین سود خالص 9 ماهه سالجاری به ترتیب مربوط به بانک  های ملت با 17 هزار میلیارد تومان ، بانک پاسارگاد با 10 هزار میلیارد تومان و بانک شهر با 3 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.

در مقابل بانک های رفاه کارگران  وصادرات ایران،کمترین سود خالص بانک های مورد بررسی را در 9 ماهه امسال به خود اختصاص داده اند.

براساس این گزارش، مجموع سود انباشته 13 بانک خصوصی از 14 بانک مورد بررسی در این گزارش در 9 ماهه امسال به رقم 87 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک شهر را می توان تنها بانک دارای زیان انباشته از 14 بانک مورد بررسی در این گزارش دانست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای