شناسه خبر : 30576

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۰.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۳.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۴۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۵.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۸ درصد رسید و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای