شناسه خبر : 28487

اختصاصی چابک آنلاین؛

شجاع وشوشاد سوار قطار هیات مدیره تامین سرمایه بانک ملت شد

شجاع وشوشاد سوار قطار هیات مدیره تامین سرمایه بانک ملت شد

محسن شجاع وشوشاد بعنوان عضو جدید و به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به جمع اعضای هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت اضافه شد.

چابک آنلاین، هدف اصلی از تشکیل شرکت های تامین سرمایه واسطه گری مالی است.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت  با سرمایه ای 2160میلیارد تومانی به فعالیت در زمینه هایی همچون پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار می پردازد.

شرکت گروه مالی ملت بیش از 74 درصد سهام شرکت تامین سرمایه ملت را در اختیار دارد و شرکت بیمه ما هم با در اختیار داشتن 0.21 درصد سهم، از جمله سهامداران شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شمار می رود.

دارایی های شرکت تامین سرمایه بانک ملت در سالجاری تا سقف 543 میلیارد ریال در مقابل حوادث آتش سوزی، صاعقه، زلزله و آتش فشان از پوشش بیمه ای برخوردار است.

سیدنقی شمسی، افشار سرکانیان و مسعود غلام زاده لداری سایر اعضای هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت را تشکیل می دهند.

محسن شجاع وشوشاد بعنوان عضو جدید و به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به جمع اعضای هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت اضافه شد.

هدف اصلی از تشکیل شرکت های تامین سرمایه واسطه گری مالی است،.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت  با سرمایه ای 2160میلیارد تومانی به فعالیت در زمینه هایی همچون پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار می پردازد.

شرکت گروه مالی ملت بیش از 74 درصد سهام شرکت تامین سرمایه ملت را در اختیار دارد و شرکت بیمه ما هم با در اختیار داشتن 0.21 درصد سهم، از جمله سهامداران شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شمار می رود.

دارایی های شرکت تامین سرمایه بانک ملت در سالجاری تا سقف 543 میلیارد ریال در مقابل حوادث آتش سوزی، صاعقه، زلزله و آتش فشان از پوشش بیمه ای برخوردار است.

سیدنقی شمسی، افشار سرکانیان و مسعود غلام زاده لداری سایر اعضای هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت را تشکیل می دهند.

درحال حاضر کارگزاری بانک ملت نماینده خود برای حضور در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت را معذفی نکرده است بنابراین جای عضو پنجم، همچنان در ترکیب هیات مدیره این شرکت خالیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای