شناسه خبر : 25987

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره وصنا

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره وصنا

یاور میرعباسی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران پیوست.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با سرمایه ثبتی 5.000 میلیارد ریال در زمینه هایی همچون سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز فعالیت می کند.

شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه بهشهر به ترتیب بیشترین سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران را در اختیار دارند.

سود خالص شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در سال مالی منتهی به خرداد سالجاری رقمی معادل 168،223 میلیون ریال و سود عملیاتی این شرکت هم در همین مدت 621،260 میلیون ریال بوده است.

از طاهره ملائی و شهرام واحدی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای