شناسه خبر : 24557

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به رسالت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به رسالت رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۲.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۲.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسه اعتباری به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۴۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سامان با افزایش ۰.۱۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین و موسسه اعتباری ملل در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای