شناسه خبر : 24006

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به صادرات رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به صادرات رسید

در آخرین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با کاهش ۰.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت هم به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۱۶درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۳۳درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد پست بانک ایران با افزایش ۰.۲درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم به بانک گردشگری رسید که ۰.۱۸ درصد رشد داشت.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین، پاسارگاد و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای