شناسه خبر : 23801

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به شهر رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به شهر رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۱۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۱.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۱.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشدبه نماد پست بانک ایران با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های پاسارگاد، ایران زمین و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای