شناسه خبر : 23296

اختصاصی چابک آنلاین؛

برابری ۷ نماد قرمز درمقابل ۷ نماد سبز درشاخص گروه بانکی

برابری 7 نماد قرمز درمقابل 7 نماد سبز درشاخص گروه بانکی

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با کاهش ۳.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پارسیان با کاهش ۲.۱۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۲۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۱.۹۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های پاسارگاد و اقتصاد نوین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای