شناسه خبر : 22979

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین ریزش شاخص سهام بانکی به اقتصاد نوین رسید

بیشترین ریزش شاخص سهام بانکی به اقتصاد نوین رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۲.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پارسیان با کاهش ۰.۴۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۱.۵۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۳۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۵۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های خاورمیانه و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای