شناسه خبر : 22386

اختصاصی چابک آنلاین؛

برابری ۷ نماد قرمز در مقابل ۷ نماد سبز در شاخص گروه بانکی

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۲.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۲۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارافرین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۲۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای