شناسه خبر : 22384

اضافه برداشت تنها با اخذ وثیقه انجام می شود

اضافه برداشت تنها با اخذ وثیقه انجام می شود

بانک مرکزی اعلام کرد از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثیقه انجام می شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از بانک مرکزی، این بانک بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق "دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی" مصوب ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

بدیهی است در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای