شناسه خبر : 22351

بانک مرکزی دستورالعمل گواهی اعتبار مولد را بازنگری و اصلاح کرد

بانک مرکزی دستورالعمل گواهی اعتبار مولد را بازنگری و اصلاح کرد

بانک مرکزی در راستای ارتقای شیوه‌های تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره تأمین را بازنگری و اصلاح کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از بانک مرکزی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی ازطریق صدور اوراق گام  اجرا می شود. 

تغییرات دستورالعمل مذکور در  جلسه ۱۶فروردین ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار تصویب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

چهار تغییر بر دستورالعمل گام اعمال شد. تغییر نخست مربوط به تعریف بنگاه متقاضی است. در تعریف جدید آمده است: «به منظور توسعه کاربرد اوراق، در دستورالعمل اصلاحی عنوان «بنگاه متقاضی» به «متقاضی» اصلاح شده به طوری که رکن متقاضی اوراق می‌تواند اشخاص حقیقی را نیز شامل شود.»

تغییر دیگر مربوط به افزایش سررسید گام از حداقل یک ماه تا ۱۲ ماه است. براین اساس با توجه به استفاده از اوراق مذکور در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیاز به افزایش زمان سررسید، حداکثر زمان سررسید اوراق از ۹ ماه به ۱۲ ماه افزایش یافته است.

تغییر سوم به اختیاری شدن امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختصاص دارد. براین اساس با عنایت به هدف اصلی طراحی این ابزار به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و لزوم گردش حداکثری اوراق گام در زنجیره تولید، موضوع انتقال اوراق به بازار سرمایه امری اختیاری تلقی می‌شود و متقاضی بین الف) امکان نگهداری تا سررسید ب) انتقال در شبکه بانکی با قیمت اسمی تا سررسید ج) انتقال به بازار سرمایه مخیر می‌باشد و محدودیت یک ششم برای انتقال اوراق به بازار سرمایه حذف شده است.

همچنین در ادامه اصلاح سقف اعتباری بنگاه متعهد نیز تغییر کرد. به این صورت که  به منظور تشویق بنگاه‌ها به استفاده از اوراق یادشده، سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۱۲۰ درصد از فروش سال آخر آن بنگاه برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین شده است.

آخرین تغییر به افزایش انعطاف‌پذیری اوراق در تامین مالی زنجیره‌ها است. براین اساس برای افزایش انعطاف‌پذیری اوراق در تامین مالی زنجیره‌ها، محدودیت کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و مابقی برای بنگاه‌های بزرگ، حذف شد.

براساس این گزارش در ۱۴ ماه گذشته در مجموع  بیش از  ۸۸ هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط بانک‌های منتخب از طریق سامانه گام بانک مرکزی صادر و مورد استفاده در تامین مالی زنجیره های تولید قرار گرفته است. انتظار می‌رود با اصلاحات انجام شده در دستورالعمل گام، این ابزار سهم بیشتری در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای