شناسه خبر : 22347

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بانکی به رسالت رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سرمایه با کاهش ۰.۵۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۶۵ درصد رسید.

حجم خریدو فروش بانک ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای