شناسه خبر : 22215

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای به رنگ سبز درآمد

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۳.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۹۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۱.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک پارسیان با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۷۱ درصد رسید.

حجم خریدو فروش بانک های پاسارگاد و خاورمیانه در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای