شناسه خبر : 22124

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با کاهش ۱.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک تجارت با کاهش ۰‌.۱۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۳۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک پارسیان با افزایش ۲.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های خاورمیانه، پاسارگاد و ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای