شناسه خبر : 50553

آخرین جزییات از اعطای سهام عدالت به جاماندگان اعلام شد

آخرین جزییات از اعطای سهام عدالت به جاماندگان اعلام شد

سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد و اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت.

به گزارش چابک آنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اختصاص سهام عدالت به نو مشمولان گفت: سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی  انتقال سهام وجود داشت.

 

ارسال نظر