خبر مهم برای بورسی‌ها؛ لغو معافیت علی الحساب شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی

خبر مهم برای بورسی‌ها؛ لغو معافیت علی الحساب شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی

این خبر عمدتا بر صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی مثل متانول و اوره سازان و سایر پتروشیمی ها تاثیر خواهد داشت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران گفت: سرانجام با پیگیری‌های انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی به همراه سازمان بورس و با همکاری وزارت اقتصاد با لغو اخذ مالیات علل الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام شرکت‌های پتروشیمی موافقت شد که اکنون با تحقق این امر شاهد سودآوری و بهبود نقدینگی این صنعت ارزآور خواهیم بود.

فعالان بازار سرمایه معتقدند این خبر تأثیر مثبت و خوبی برای بورس خواهد داشت. این خبر عمدتاً بر صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی مثل متانول و اوره سازان و سایر پتروشیمی‌ها تأثیر خواهد داشت.

 

ارسال نظر