شناسه خبر : 43679

بازار شفاف و منصفانه با اجرای حاکمیت شرکتی

بازار شفاف و منصفانه با اجرای حاکمیت شرکتی

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: مهم‌ترین ویژگی حاکمیت شرکتی این است که به تعادل بین منافع ذی‌نفعان و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران منتهی خواهد شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از سنا، امیر وفایی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه بازار شفاف در کشور، گفت: به طور کلی دستورلعمل حاکمیت شرکتی در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار تصویب شد.

وی با اعلام اینکه بحث مربوط به دستورالعمل حاکمیت شرکتی سالهاست که در بازار کشور مغفول مانده است، اظهار داشت: اجرای کامل این دستورالعمل اطمینان خاطری برای سهامداران خواهد بود تا به منفع مورد نظر خود در بازار سرمایه برسند.

حمایت از حقوق ذی‌نفعان

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه عنوان کرد: اجرای این دستوالعمل در بازار سرمایه به شفافیت عملکردها و صورت‌های مالی کمک بزرگی خواهد کرد.

وفایی تاکید کرد: حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه فرآیندهایی در رابطه با یک شرکت دانست که هدف از اجرای آنها، در وهله اول حمایت از حقوق تمام ذی‌نفعان است.

وی با یادآوری اینکه دستورالعمل حاکمیت شرکتی اتفاق مهمی است تا اعتماد دوباره به بازار سرمایه برگردد، افزود: این دستورالعمل، مجموعه‌ای از قواعد و اصول است که هدف از آن، پیشگیری از وقوع تخلفات و ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار است.

مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات کیان، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی حاکمیت شرکتی این است که به تعادل بین منافع ذی‌نفعان و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران منتهی خواهد شد. این موضوع همچنین افزایش شفافیت و افشای اطلاعات درست را به دنبال داشته و سلامت بازار را تضمین خواهد کرد.

ارسال نظر