شناسه خبر : 42702

تخفیف کارمزد معاملات سهام ابلاغ شد

تخفیف کارمزد معاملات سهام ابلاغ شد

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبه اخیر این سازمان با موضوع تخفیف نرخ کارمزد معاملات سهام را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مصوبه سازمان بورس که با موضوع تخفیف نرخ کارمزد معاملات سهام را برای اجرا از سوی علیرضا ناصرپور ابلاغ شده، بدین شرح است:
- سقف نرخ کارمزد خرید و فروش قابل پرداخت توسط بازارگردان با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله در بورس‌های کالایی به شرح ذیل تعیین می‌شود

- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد (ایفای نقش بازارسازی) سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید، بدون کارمزد و در حالت فروش، نصف حالت عادی کارمزد اوراق بهادار مربوطه است.

- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه است.

- بندهای ذیل از مصوبات هیأت مدیره سازمان در خصوص سقف نرخ کارمزد معاملات بازارگردان یا بازار ساز در بورس‌های کالایی ملغی شد:

- بند ۶ سیصد و سی و نهمین صورتجلسۀ هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ در خصوص سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید بیش از یکسال) در بورس کالای ایران از بازار ساز و بازارگردان.

- بند ۴ سیصد و شصت و هفتمین صورت جلسة هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ در خصوص سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید یکسال و بیشتر) در بورس انرژی ایران از بازار ساز و بازارگردان و سایر فعالان بازار.

- بند ۲-۴ چهارصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ در خصوص سقف کارمزد بازارگردان در معاملات گواهی سپرده و اوراق سلف موازی استاندارد.

- بند ۲-۹ چهارصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ در خصوص کارمزد بازارگردان در معاملات صندوق های سرمایه گذاری کالایی.

- بندهای ۲-۱-۲ و ۱-۲-۲ چهارصد و هفتاد و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۹۶ در خصوص کارمزد معاملات بازارگردان در معاملات صندوق سرمایه گذاری پروژه و اوراق گواهی ظرفیت.

- بند ۲ چهارصد و هشتادمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ در خصوص کارمزد بازارگردانی معاملات مشتقه و گواهی سپرده.

- مقرر شد سقف نرخ کارمزد حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در معاملات موضوع بند ۱ این مقرره، به شرح ذیل جهت تصویب به شورای عالی بورس پیشنهاد شود:

- سقف نرخ کارمزد حق نظارت سازمان از معاملات بازارگردان (با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله) در بورس های کالایی به شرح ذیل تعیین می‌شود:

- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد (ایفای نقش بازارسازی) سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید، بدون کارمزد و در حالت فروش، نصف حالت عادی کارمزد أوراق بهادار مربوطه است.

- در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد،  سقف نرخ کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش، نصف حالت عادی کارمزد اوراق بهادار مربوطه است.

- بند (۲-۴) صورتجلسه شورای عالی بورس در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ در مورد معاملات بازارگردان در بورس‌های کالایی ملغی می‌شود.

 

ارسال نظر