شناسه خبر : 38309

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع ارزش ساختمان ۸ شرکت تامین سرمایه ۱۱۵ میلیارد تومان!

مجموع ارزش ساختمان 8 شرکت تامین سرمایه 115 میلیارد تومان!

مجموع ارزش دفتری ساختمان های ۸ شرکت تامین سرمایه در سال گذشته به رقم ۱۱۵ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، هرچند که مجموع ارزش دفتری ساختمان های 7 شرکت تامین سرمایه در سال 1400، بالغ بر 73 میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، رتبه اول ارزش دفتری ساختمان ها در بین 8 شرکت تامین سرمایه در سال گذشته به شرکت تامین سرمایه دماوند با 44 میلیارد تومان رسید.

شرکت های تامین سرمایه تمدن با 27 میلیارد تومان و لوتوس پارسیان با 13 میلیارد تومان ارزش ساختمان در رتبه های بعدی قرار دارند.

درمقابل شرکت های تامین سرمایه بانک ملت، امید و سپهر در بین شرکت های مورد بررسی در این گزارش، کمترین میزان ارزش دفتری ساختمان را درسال گذشته به خود اختصاص دادند.

نکته قابل توجه آنکه ارزش دفتری ساختمان شرکت های تامین سرمایه خلیج فارس که وابسته به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  و تامین سرمایه بانک مسکن  در سال گذشته صفر بوده است.

photo_2023-09-18_09-08-00

ارسال نظر