شناسه خبر : 38214

اختصاصی چابک آنلاین؛

«ذوب» با اقبال حقیقیها رو به رو شد

«ذوب» با اقبال حقیقیها رو به رو شد

در آخرین روز از هفته سوم شهریور ماه، شاخص کل بورس با اندکی کاهش مواجه شد.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، کاهش ارتفاع ثبت شده برای شاخص کل 310 واحد بود که باعث شد این شاخص کار خود را در ارتفاع 2 میلیون و 126 هزار و 769 واحدی به پایان رساند. 

شاخص کل هم وزن 581 واحد کاهش داشت و شاخص کل فرابورس با 35 واحد کاهش در ارتفاع 26 هزار و 417 واحدی ایستاد. 

ارزش معاملات بورس 4 هزار و 500 میلیارد تومان گزارش شد که در داد و ستد 6 میلیارد و 400 میلیون برگ سهم به دست آمد. 

ارزش به دست آمده در معاملات امروز حدود 700 میلیارد تومان از دیروز کمتر بود و عددی پایین تر از میانگین 22 روزه بود. 

به این ترتیب و با پایان 5 روز کاری برای تالار معاملات سهام در هفتهای که گذشت،برآیند معاملات، کاهش 24 هزار و 205 واحدی برای شاخص کل بورس بود. 

این آماردر 4 روز کاهشی و فقط یک روز افزایشی به دست آمد. 

آمارهای دیگر امروز

تعداد نمادهای بورسی که با افزایش قیمت به کار خود پایان دادند 189 عدد بود. 

همچنین نمادهایی بورسی که با کاهش قیمت مواجه شدند 235 عدد بودند. 

این تفکیک در فرابورس به صورت 152 نماد مثبت و 160 نماد منفی انجام گرفت. 

بیشترین مد قیمتی امروز، صفر تا منفی 1 درصد بود و حاصل جمع افزایش و کاهش قیمتهای به دست آمده درمعاملات امروز، میانگین درصد قیمت آخرین را به منفی 0.06 درصد رساند. 

در تابلوی بورس تعداد صف خرید 10 و تعداد صف فروش 1 عدد گزارش شد. 

در فرابورس این آمار 52 و 41 عدد بود. 

برترینهای امروز معاملات

نمادهای با بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل «شپنا» و «فملی» بودند. 

بیشترین تأثیر منفی را نیز«فارس» و «حکشتی» بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. 

در فرابورس «خاور» بیشترین تأثیر منفی و «تماوند» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 

«شسینا» در بورس و برای دومین روز متوالی «آ اس پ» در فرابورس بیشترین افزایش قیمت را به همراه داشتند. 

«حفارس» بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد. 

همچنین نماد «ذوب» بعد از ثبت رشد 5 درصدی قیمت آخرین، عنوان بیشترین ورود پول حقیقی و بعد از «شسینا» عنوان بیشترین ارزش خرید حقیقی را به دست آورد. 

بیشترین حمایت حقوقی نیز از نماد «وبملت» گزارش شد. 

درمیان گروها «صندوقها» بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند و «خودرو» با بیشترین خروج پول حقیقی به کارخود پایان داد. 

گروه «منسوجات» نیز بیشترین رشد قیمت را به ثبت رساند. 

در میان بیمه ایهای فعال در معاملات امروز «میهن» با رشد حدود 5 درصدی در قیمت آخرین و قیمت پایانی، بهترین عملکرد را در گروه داشت.

 

ارسال نظر