با توجه به مصوبه هیات دولت و ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، بخشی از دستورالعمل محاسبه ارزش سهام متوفی و مالیات بر ارث…

همه اخبار