شناسه خبر : 22301

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام شرکت های بیمه ای سهام بیشتری از اتکایی امین دراختیار دارند؟

بررسی ها نشان می دهد که اشتهای شرکت بیمه البرز برای کسب سهام بیشتر در شرکت بیمه اتکایی امین افزایش یافته چراکه البرز سهام ۶.۶۶ درصدی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ خود در اتکام را تاپایان سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۵۳ درصد رسانده است.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی کلیک کنید

2

ارسال نظر

خدمات بیمه ای