شناسه خبر : 48696

تعداد دام سبک کشور به ۷۱ میلیون راس رسید

تعداد دام سبک کشور به ۷۱ میلیون راس رسید

تعداد دام سبک کشور در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۱ میلیون راس گزارش شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، نتایج حاصل از طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک، در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر این اساس در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور ۷۱.۱۶ میلیون رأس برآورد شد که شامل ۵۳.۶۶ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ۱۷.۵۰ میلیون رأس «بز و بزغاله» است.

در زمستان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴.۳۹ میلیون رأس دام سبک در دامداری‌ها در حال پروار بوده است که شامل ۳.۳۹ میلیون رأس «گوسفند و بره» و یک میلیون رأس «بز و بزغاله» است.

تعداد «بره» متولد شده در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳.۱۱ میلیون رأس و تعداد «بزغاله» متولد شده نزدیک به ۳.۶۵ میلیون رأس بوده است.

 

ارسال نظر