شناسه خبر : 51039

بیکاری در ۱۰ استان زیر۷ درصد شد

 بیکاری در ۱۰ استان زیر۷ درصد شد

مطابق گزارش های مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ۱۴۰۲، ده استان بیکاری زیر ۷ درصد دارند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، مطابق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲, به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (۱۴۰۱)،۰.۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) ، ۰.۹ درصد کاهش یافته است.

بیکاری در استان ها بیانگر این است که ۱۰ استان بیکاری زیر ۷ درصد دارند.

به ترتیب بیشترین نرخ بیکاری به استان  های استان های سیستان و بلوچستان ۱۲.۴درصد و کرمانشاه ۱۲.۳درصد و لرستان ۱۱.۹درصد  تعلق دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری به ترتیب کمترین نرخ بیکاری به  خراسان جنوبی۵.۷ درصد و خراسان رضوی،‌مازندران و سمنان ۶.۳درصد و قزوین با ۶.۴ درصد و تهران و آذربایجان غربی ۶.۷ درصد است.

 آمارهای نرخ بیکاری در استان ها بیانگر این است که ۱۰استان بیکاری زیر ۷درصد دارند.

 بیکاری در ۱۰ استان زیر۷ درصد شد

ارسال نظر