شناسه خبر : 51037

اختصاصی چابک آنلاین ؛

پست پیشتاز بیشترین درآمد را برای شرکت ملی پست داشت

پست پیشتاز بیشترین درآمد را برای شرکت ملی پست داشت

درآمدهای عملیاتی شرکت ملی پست در ۶ ماهه نخست سال گذشته به رقم ۲۶۳۹ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 1648 میلیارد تومانی این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1401، حدود 991میلیارد  تومان رشد داشت. 

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول مهرماه 1367 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و تمام اموال منقول و غیر منقول و تاسیسات و تجهیزات  آن، متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تعداد کارکنان این شرکت در 6 ماهه نخست سال گذشته 14 هزار و 205 نفر بوده است.

براساس صورت های مالی منتشر شده این شرکت، بیشترین درآمد عملیاتی آن از محل پست پیشتاز به مبلغ 1849 میلیارد تومان بوده است.

پست ویژه با  226 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و پست الکترونیک با 202 میلیارد تومان درآمد عملیاتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین، شرکت ملی پست حدود 230 میلیارد تومان درآمد از محل سایر اقلام داشته که شامل خدمات قراردادی با شرکت ها، فروش اینترنتی، فروش کارتن و پاکت و توزیع بروشور می شود.

 براساس این گزارش شرکت ملی پست  91 میلیارد تومان درآمد از محل پست سفارشی، 37 میلیارد تومان درآمد از محل اجاره محل و فضا و حدود 3 میلیارد تومان درآمد هم از محل پست عادی داشته است.

از قرار معلوم، شرکت ملی پست  6 ماهه نخست سال گذشته  را با زیان خالص 13 میلیارد تومانی به پایان رسانده است.

سرمایه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در پایان نیمه نخست سال گذشته حدود 11 هزار میلیارد تومان بود.

 

ارسال نظر